Kerk Kachtem zuidzijde
Zuidzijde van de kerk van Kachtem

Het levensverhaal van Sint-Jan de Doper vertelt in 7 staties die opgesteld staan rond de kerk.
De bedevaartsweg

Tijdens Kachtem Ommegang 1991 kwam hulpbisschop Laridon op 24 juni de zeven bas-reliëfs langs de bedevaartsweg inzegenen. Ontworpen door Pierre Opsomer, afkomstig uit Menen maar later uitgeweken naar Schoten. De zeven taferelen, 50 x 50 cm, zijn gemaakt van epoxyhars. Belegd met bladgoud en beschermd met vernis. Ze stellen 7 fases uit het leven van Sint-Jan de Doper voor.

Statie  1

Aankondiging van de geboorte van Sint-Jan

Aankondiging van de geboorte van Sint-Jan, die de komst van Jezus Christus, de Messias, zal voorbereiden. Zacharias kan niet meer spreken omdat hij twijfelt aan deze boodschap aangezien zijn vrouw Elisabeth onvruchtbaar is.

Statie 1: Aankondiging van de geboorte van Sint-Jan
Aankondiging van de geboorte van Sint-Jan
Statie 2: Bezoek van Maria aan zijn moeder Elisabeth
Bezoek van Maria aan zijn moeder Elisabeth

Statie 2

Bezoek van Maria aan Elisabeth

Bezoek van de zwangere Maria aan haar nicht Elisabeth. Elisabeth looft haar om het meest gezegende kind in haar schoot. De woorden van Elisabeth zijn opgenomen in het weesgegroet.

Statie  3

Besnijdenis van Sint-Jan

8 dagen na zijn geboorte wordt Sint-Jan besneden. Hij wordt niet genoemd naar zijn vader Zacharias, maar krijgt de naam Johannes. Zacharias bevestigt deze naam aan zijn verwonderde familie waardoor hij weer kan spreken.

Statie 2: Besnijdenis van Sint-Jan
Besnijdenis van Sint-Jan
Statie 4: Sint-Jan predikt in de woestijn
Sint-Jan predikt in de woestijn

Statie 4

Sint-Jan predikt in de woestijn

Johannes predikt in de woestijn nabij de Jordaan. Hij leeft van sprinkhanen en wilde honing. Hij doopt bekeerlingen door ze onder te dompelen in de Jordaan. Zo krijgt hij zijn opvallende bijnaam ‘Baptist’, Johannes de Doper.

Statie  5

Sint-Jan doopt Jezus

Jezus vraagt zelf om door Johannes gedoopt te worden. Johannes reageert met de woorden: “Ik zou door u gedoopt moeten worden” Zo toont Johannes dat hij een leerling is van Jezus en niet omgekeerd.

Statie 5: Sint-Jan doopt Jezus Christus
Sint-Jan doopt Jezus Christus
Statie 6: Sint-Jan verwijt verwijt Herodes zijn overspelige relatie
Sint-Jan verwijt verwijt Herodes zijn overspelige relatie

Statie 6

Sint-Jan verwijt Herodes zijn overspelige relatie

Johannes de Doper wordt gearresteerd nadat hij Herodes publiekelijk beschuldigd had van overspel met Herodias, de echtgenote van zijn broer Filippus. Herodes voelt zich beledigd omdat Johannes hem te schande had gezet maar durft hem niet te laten doden uit angst voor de reacties van het volk.

Statie  7

De onthoofding van Sint-Jan

De dochter van Herodias danst voor Herodes. Hij vraagt haar hoe hij haar kan belonen. Opgestookt door haar moeder vraagt ze als geschenk het hoofd van Johannes de Doper. Zo wordt Johannes onthoofd in de gevangenis.

Bronnen:
wikipedia.org
kerkinhuis.org
kro-ncrv.nl

Statie 7: Onthoofding van Sint-Jan
Onthoofding van Sint-Jan

Engelse kortfilm over de geboorte en het leven van Johannes de Doper.

Filmfragment over de doop van Jesus door Johannes. Nederlandstalig ingesproken.

Joannes_Baptista_steendruk_Cachtem
Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper Pentekening: Joseph Bataillie
Pentekening: aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, waarmee het evangelie start tot de dood.