Ommegang op de Zavel te Brussel in 1615
'Ommegaenck' op de Zavel te Brussel in 1615
Ommegang_processie met het Sint-Jansbeeld rond de kerk
Ommegang met het vergulde Sint-Jansbeeld

Chronologische historiek 2022 > 1973

2022

KACHTEM OMMEGANG 2022
kende een normaal verloop, zonder coronamaatregelen. Ook het weer was ons gunstig gezind. Enkel bij de terugkeer met de fiets, van een bezoek aan de Sint-Janskerk van Rollegem-Kapelle, gingen de sluisdeuren open. Ommegangzondag kon doorgaan onder een stralende zon en met veel belangstelling. Alle activiteiten van de verenigingen werden terug gebundeld in een mooi programmaboekje dat elke Kachtemnaar in de bus krijgt. Een initiatief van de Bende van de Rosten.
De noveen in het teken van Sint-Jan de Doper startte zoals gebruikelijk op de geboortedag 24 juni. De bedevaart kent nog steeds veel bijval. Het boek van de confrérie is daarvoor een goede waardemeter. De sluiting van de noveen viel op 2 zaterdag juli.
Kachtem Ommegang valt steeds samen met het Belgisch Kampioenschap wielrennen bij de profs. In 2023 is Izegem en zijn deelgemeenten gastheer voor het BK. Het wordt uitkijken naar deze speciale editie van Kachtem Ommegang.

Het Sint-Jansbeeld in Rollegem-Kapelle
Het Sint-Jansbeeld in Rollegem-Kapelle

2021

KACHTEM OMMEGANG 2021 NOG IN CORONAMODUS
Kachtem Ommegang is ook in 2021 doorgegaan in coronamodus. In de kerk konden slechts 70 personen fysiek aanwezig zijn, met mondmasker en op ruime afstand van elkaar. De openings- en sluitingsmis van de noveen werden voorgegaan door E.H. André Kalumba, die voor het eerst, als hoofd van de pastorale eenheid Sint Crispijn, een mis in Kachtem kwam opdragen.

De verenigingen hebben als gevolg van de coronamaatregelen ook geen activiteiten kunnen organiseren. De kermis was wel aanwezig op het dorpsplein.

In 2022 zal er zeer waarschijnlijk terug een normale Kachtem Ommegang kunnen plaatsvinden.

Communie volgens de coronamaatregelen_2021
Communie volgens de coronamaatregelen

2020

De coronapandemie verstoort het programma van Kachtem Ommegang. Het kermisweekend kan niet doorgaan. De kerkelijke activiteiten rond de noveen konden wel doorgaan voor een beperkt publiek.

2019

Het boek Geschiedenis van Kachtem wordt uitgegeven in opdracht van de heemkundige kring Ten Mandere. De auteurs zijn Jean-Marie Lermyte en Jacques Viaene. Het rijk geïllustreerd boek telt meer dan 400 bladzijden over de bijna 1000-jarige geschiedenis van Kachtem. Op de foto rechts de voorkaft van het boek. Voor meer info mail: jacques.viaene@skynet.be
Voor deze website maakten we, met toestemming van de auteurs, gebruik van de passages rond de kerkelijke geschiedenis.

Bedevaartsvaantje ingekleurd exemplaar
Boek 'Geschiedenis van Kachtem', Auteurs Jean-Marie Lermyte Jacques Viaene

2018

Nieuwe gevelvlaggen worden terug geproduceerd door firma Waelkens uit Oostrozebeke.

2017

Naast de jaarlijkse affiche wordt in Kachtem een flyer huis aan huis bedeeld.
De Bende van de Rostn (dBvdR) ziet in 2017 het levenslicht. Deze werkgroep treedt op als een overkoepelende organisatie voor de vele initiatieven van de Kachtemse verenigingen in het kermisweekend. Een gemeenschappelijke affiche, een programmaboekje en banners promoten Kachtem Kermis onder naam ‘Kachtem Ommegang’ (foto 2019)

De Bende van de Rostn
Kachtem Ommegang 2017_flyer A5
Flyer Kachtem Ommegang

2016

900 jaar Sint-Jan de Doper Kachtem wordt een maand lang gevierd met tal van activiteiten.
TV-mis uitgezonden door de VRT, een klank- en lichtspel ‘Johannes is zijn naam’, ‘Open kerk’ met rondleidingen, kunsttentoonstelling en -veiling voor het goede doel, een Sint-Jansontbijt, gevolgd door de normale Kachtem Ommegang. Ontdek hier nog het uitgeschreven programma.
Ontdek tevens de affiche van de kunstveiling voor het goede doel.

Logo 900 jaar Sint-Jan de Doper Kachtem
900 jaar Sint-Jan de Doper Kachtem

2014

De Sint-Janswandeling ziet het levenslicht, een wandeling langsheen Kachtemse kapelletjes.

2011

Tijdens het Ommegangweekend op zondag is er voor het eerst een gelegenheidscafé aan de kerk genaamd ‘De Scheve Keise’, verwijzend naar de kaarsen die in het kaarsenkot door de warmte snel schuin staan.
De werkgroep beoogde zo ook de bedevaarders te ontmoeten.

2010

Na de openingsmis worden de verdroogde trossen van verleden jaar verbrand. Aan de aanwezigen wordt een glaasje aangeboden. Een oude traditie wordt nieuw leven ingeroepen.

2009

De Sint-Jansverering lanceert de Kachtemse Macrons, in samenwerking met bakker Bogaert. Eertijds was deze lekkernij gelinkt met Kachtem Ommegang.
De 7 staties rond de kerk en het Sint-Jansbeeld krijgen een opfrisbeurt
Op diversen plaatsen in Kachtem komen ’trospalen’ waaraan Sint-Janstrossen worden opgehangen.

2008

Lancering van de bevlaggingswedstrijd met trekking na de sluitingsmis.

2007

De Sint-Jansverering lanceert de Sint-Janskoek, gebakken door bakker Julien Haerynck in een vorm gemaakt door Alexander Vanneste. De koek is verkrijgbaar in juni en ook de maanden daarbuiten.

2005

Voor het eerst maken van Sint-Janstrossen op vooravond van de openingsviering
van de noveen.
De Sint-Jansverering zorgt i.s.m. bakker Cools voor een nieuwe primeur:
de Sint-Jans chocolade.
Het Sint-Jansbeeld aan de ingang van de kerk werd gebronzeerd door
schilder Jacques Kerkhof.
Het Sint-Jansspel werd uitgegeven in een kleurrijke luxe uitvoering dankzij steun
van de parochiale werken en KBC.

2004

Nieuwe kleurrijke affiches op A3 met links de steendruk en rechts het programma van Kachtem Ommegang.
De Sint-Jansverering creëert een eigen website.
De Sint-Jansverering lanceert de Sint-Janstaart, een gebak met ingrediënten verwijzend naar het leven van Sint-Jan en gebakken door bakker Ruben Cools.
Realisatie door de werkgroep van het Sint-Jansspel bestemd voor leerlingen van de lagere school.
De 7 staties rond de kerk krijgen een aangepaste verflaag om ze te beschermen tegen weer en wind.

Affiche Kachtem Ommegang

2003

Eerste maal Nederlandstalige vespers op maandag na kermiszondag.

2002

Eerst maal zegening van de St.-Janstrossen.
Wijding van de nieuwe Sint-Jansbeeldengroep in de doopkapel.
Het beeld van Sint-Jan de doper krijgt nieuwe sokkel.

Sint-Jansbeeld op nieuwe sokkel
Sint-Jansbeeld op nieuwe sokkel

2001

Oprichting van de werkgroep Sint-Jansverering met als leden:

2000

Na 16 jaar trekt nogmaals de Sint-Jansstoet door Kachtem. Het werd een stralende dag mede door de niet aflatende inzet van de werkgroep en de medewerking van heel wat Kachtemse verenigingen.

1999

Uitgave van een boekje ‘De kerk van Sint-Jan-de-Doper in Kachtem’ van DR. Jean-Marie Lermyte, naar aanleiding van kerk van de maand. De kunstschatten en kostbaarheden werden tentoongesteld. Rondleidingen in de kerk voor een woordje uitleg rond de geschiedenis en het interieur waren voorzien.

Boekje naan aanleiding van kerk van de maand 1999
Boekje n.a.v. kerk van de maand

1998

Siertegeltjes met afbeelding van Sint-Jan, naar een tekening van wijlen Joseph Bataillie.

1996

Nieuwe vensteraffiches die Kachtem Ommegang en de kinderzegening aankondigen, getekend door Anne-Mie Deleener, grafisch kunstenares uit Brugge.

1993

Wijding van de nieuwe parochievlag, ontworpen door wijlen Joseph Bataillie.
Realisatie van de eerste Sint-Jansgevelvlaggen, eveneens ontworpen door de betreurde Joseph Bataillie.

1991

Inwijding door Mgr. Laridon van 7 ommegangstaferelen uit het leven van Sint-Jan de Doper, ontworpen door Pierre Opsommer uit Schoten.

1990

Tentoonstelling van Kachtemse kerkschatten in de Onze-Lieve-Vrouwebeuk van de kerk van Kachtem

1989

Een nieuw Sint-Jansbeeld in de nis buiten de kerk, gemaakt door Antoon Tandt. Een geschenk van wijlen Pastoor De Baere.
Een massief koperen kaarsentafel komt aan het Sint-Jansaltaar te staan, geschonken en gemaakt door Willy Lammertyn.
Op vraag van bedevaarders komt er een nieuw devotiebeeldje van Sint-Jan de Doper, ontworpen door Pierre Opsommer uit Schoten.

1988

Een “Ommegangsweg” wordt aangelegd door het stadsbestuur van Izegem.

1986

Groots klank en lichtspel rond Sint-Jan de Doper, geschreven door wijlen deken Oost van Roeselare.

Nieuwe kaarsenhokjes in aluminium geschonken door de familie Decoutere.

Start van de “kinderzegeningen” tijdens de werkdagen om 17u00.

Sint-Jansbeeld en kaarsenbakken
Kaarsenbakken

1984

De Sint-Janstoet trekt terug door de Kachtemse straten.

1979

De Sint-Jansstoet gaat een tweede keer uit, met als afsluiting van de Ommegang het Sint-Jansvuur en Spel Zonder Grenzen voor Kachtemse verenigingen.

Het Sint-Jansvuur is een vreugdevuur, genoemd naar Johannes de Doper, dat in vroegere eeuwen deel uitmaakte van de midzomerfeesten.

Edgard Farasyn (Belg 1858–1938)
Titel: Rondom het Sint-Jansvuur
Olieschilderij 83 x 121 cm.

Sint-Jansvuur, olieschilderij Edgard Farasyn
Sint-Jansvuur

1978

Een bedevaartsvaantje wordt ontworpen door Jos Flipts naar een idee van dr. Lieven Spyckerelle, beiden uit Roeselare. Het vaantje was het bewijs dat men op bedevaart was geweest. Een honderdtal exemplaren werden door de kunstenaar ingekleurd (aquarel).
Links het borstbeeld van Sint-Jan met een wijd stralende nimbus (oreool). In het middenvlak de kerk, naar de scherpe hoek toe pelgrims, ondermeer een moeder met kind en het wapenschild van Kachtem. Onderaan in een banderol St.-JAN-DE-DOPER bid voor ons

Een nieuw Sint-Jansbeeld in de nis buiten de kerk, gemaakt door Rudi Windels. Stond op de plaats waar het huidige beeld staat van Sint-Jan, kijkend in de richting van de kerkingang. Restanten staan nu nog in de tuin van wijlen Adriaan Timperman.

Uitgave van een boekje met alle evangelieteksten handelend over Sint-Jan de Doper, voorzien van pentekeningen door wijlen Joseph Bataillie.

Bedevaartsvaantje ingekleurd exemplaar
Bedevaartsvaantje ingekleurd exemplaar
Sint-Jansbeeld in een nis uit een vroegere periode

1977

Eerste Sint-Jansstoet ging uit onder bezieling van wijlen Pieter Pruim.

1973

De eeuwenoude “Kachtem Ommegang” was op sterven na dood, maar werd nieuw leven ingeblazen. Het jaar nadien waren er terug Sint-Jansmedailles zijn verkrijgbaar, onder impuls van Adriaan Timperman, in 1973 gewijd tot permanent diaken. Wijlen Adriaan Timperman († 2020) bleek nadien vele jaren de behoeder van de noveen en bedevaart.

Kachtem Ommegang, grote volkstoeloop beginjaren 1900
Kachtem Ommegang begin 20ste eeuw

1889

Voor het eerst werden medailles ter ere van Sint-Jan verkocht. Kachtem Ommegang begint op 24 juni, de geboortedag van Sint-Jan en duurt 9 dagen. Het hoogtepunt is de eerste zondag hierop volgend: de bedevaart en zegening met de relikwie. Veel Ommegangen betekende niet alleen volksdevotie, maar ook volksvermaak en folklore.

In het Liber Memorialis (een verslagboek van de belangrijkste gebeurtenissen in de parochie) stond het volgende:
Medaljen van Sint-Jan. In ’t begin der Meimaand 1889 werden voor de eerste maal medalien ter eere van den H. Johan. Baptist te koop gesteld, ten prijze van 10 c. Zij waren ons aangeschaft door M. Lepeere-Dubuisson te Kortrijk. Daar men voor ons de vorm had gemaakt, moesten wij die wat duurder betalen. Wij waren verplicht er 25 grossen te nemen tegen 6,50 frs. het gros.

1855

Op 12 oktober 1855 werd het Broederschap van Sint-Jan erkend, vernieuwd en heringericht.

1748

Schenking van relikwieën van Sint-Jan door het Vaticaan in Rome. Overhandiging gebeurde op Sint-Jansdag 24 juni tijdens een plechtige feestelijkheid. Hierdoor steeg de volkstoeloop aanzienlijk.

1658

Oprichting van het broederschap van Sint-Jan de Doper door pastoor Debats.

17° eeuw

Kachtem is al zeker sedert de 17de eeuw belangrijk voor zijn Sint-Jansbedevaart. Volgens pastoor Delobel gingen tijdens de noveen van Sint-Jan in 1644 omtrent 1100 personen ter communie. Zowat vijf keer meer dan Kachtemnaren die ter communie mochten gaan.