Joannes_Baptista_steendruk_Cachtem

Beminde parochianen,
’t Koren is lang,
’t vlees is krank,
zwicht u van
Kachtem Ommegang.

Ooit gepredikt door een pastoor uit Emelgem

De volksdevotie ter ere van Johannes de Doper of Sint-Jan de Doper in Kachtem bestaat al vanaf de 17de eeuw en was van heinde en ver gekend.
De werkgroep Sint-Jansverering wil de jaarlijkse noveen en bedevaart van 23 juni tot 2 juli in stand houden. Welkom op de site.  

Woensdag 22 juni
19.00 uur

SINT-JANSTROSSEN MAKEN
Aan de kerk

Donderdag 23 juni
19.00 uur

OPENINGSVIERING
Voorganger: E.H. André Kalumba
Opgeluisterd door het vocaal trio Magique
Aansluitend ontmoetingsmoment

Zaterdag 25 juni
13.30 uur

FIETSTOCHT naar Rollegem-Kapelle
Verzamelen aan de kerk – Fietszegening
Met bezoek aan de Sint-Janskerk

Zondag 26 juni
9.00 uur

14.00 – 18.00 uur

OMMEGANGSVIERING
Voorganger: E.H. Matthias Noë
Opgeluisterd door het koor Canto Rosso
BEDEVAART zegening en confrérie
i.s.m. de Sint-Jansverering – Ontmoetingsmoment
Gelegenheidscafé “In de Scheve Keise”

Maandag 27 juni
14.30 uur

Nederlandstalige VESPERS
Voorganger: E.H. Marc Steen

Zaterdag 2 juli
19.00 uur

SLUITINGSMIS met ommegang rond de kerk
Voorganger: E.H.  André Kalumba
m.m.v. de fanfare “VREDE en EENDRACHT”

27 – 29 juni & 1 juli
17.00 uur

KINDERZEGENING
Sint-Jan de Doper kerk