Joannes_Baptista_steendruk_Cachtem

Beminde parochianen,
’t Koren is lang,
’t vlees is krank,
zwicht u van
Kachtem Ommegang.

Ooit gepredikt door een pastoor uit Emelgem

De volksdevotie ter ere van Johannes de Doper of Sint-Jan de Doper in Kachtem bestaat al vanaf de 17de eeuw en was van heinde en ver gekend.
De werkgroep Sint-Jansverering wil de jaarlijkse noveen en bedevaart van 23 juni tot 2 juli in stand houden. Welkom op de site.  

Donderdag 22 juni
19.00 uur

SINT-JANSTROSSEN MAKEN
Aan de kerk Sint-Jan de Doper Kachtem

Vrijdag 23 juni
19.00 uur

OPENINGSVIERING
Voorganger: E.H. Eddy Lagae
Opgeluisterd door het koor
Heilige Familie Bosmolens
Aansluitend ontmoetingsmoment

Zaterdag 24 juni
14.00 – 18.00 uur

BEDEVAART en confrérie
Gelegenheidscafé “In de Scheve Keise”

Zondag 25 juni
9.00 uur

10.00 – 19.00 uur

OMMEGANGSVIERING
Voorganger: E.H. André Windels
Opgeluisterd door het koor Canto Rosso
BEDEVAART zegening en confrérie
i.s.m. de Sint-Jansverering – Ontmoetingsmoment
Gelegenheidscafé “In de Scheve Keise”
Met passages van het BK wielrennen vanaf 11 uur

Maandag 26 juni
14.30 uur

Nederlandstalige VESPERS
Voorganger: Diaken Stijn Hantson

Dinsdag 27 juni
19.00 uur

HISTORIEK VAN KACHTEM OMMEGANG
Verteld door stadsgids Brenda Vanluchene
Verzamelen aan de ingang van de kerk – GRATIS

Zondag 2 juli
9.00 uur

SLUITINGSMIS met ommegang rond de kerk
Voorganger: E.H.  Stefaan Decavele
m.m.v. de fanfare “VREDE en EENDRACHT”

24 – 25 – 26 – 28 juni
17.00 uur

KINDERZEGENING
Sint-Jan de Doper kerk