Joannes_Baptista_steendruk_Cachtem

Beminde parochianen,
’t Koren is lang,
’t vlees is krank,
zwicht u van
Kachtem Ommegang.

Ooit gepredikt door een pastoor uit Emelgem

De volksdevotie ter ere van Johannes de Doper of Sint-Jan de Doper in Kachtem bestaat al vanaf de 17de eeuw en was van heinde en ver gekend.
De werkgroep Sint-Jansverering wil de jaarlijkse noveen en bedevaart van 23 juni tot 2 juli in stand houden. Welkom op de site.  

Woensdag 23 juni
19.00 uur

OPENINGSVIERING
Voorganger: André Kalumba

Vrijdag 25 juni
17.00 uur

KINDERZEGENING
Sint-Jan de Doper kerk     

Zaterdag 26 juni
14.00 – 18.00 uur

BEDEVAART zegening en confrérie
i.s.m. de Sint-Jansverering

Zondag 27 juni
9.00 uur
14.00 – 18.00 uur

OMMEGANGSVIERING
Voorganger: Matthias Noë
BEDEVAART zegening en confrérie
i.s.m. de Sint-Jansverering – Ontmoetingsmoment

Maandag 28 juni
14.30 uur

Nederlandstalige VESPERS
Opgeluisterd door orgelist Marc Boudrez
Voorganger: Filip Mulier

Vrijdag 2 juli
19.00 uur

SLUITINGSMIS
Voorganger: André Kalumba

25 – 28 – 30 juni
17.00 uur

KINDERZEGENING
Sint-Jan de Doper kerk