Confrerie_broederschap_middeleeuwen
Broederschap Middeleeuwen

Confrérie

Broederschap of confrérie van Sint-Jan de Doper Kachtem
De eerste broederschappen zijn in de Middeleeuwen ontstaan in parochies en waren een wijdverbreid verschijnsel, aanvankelijk in de Katholieke Kerk, waarbij leken zich aansloten om een godvruchtig doel te dienen. Een broederschap is vaak toegewijd aan een bepaalde heilige. In Kachtem aan Johannes de doper of Sint-Jan de Doper.
Georges De Badts was pastoor in Kachtem van september 1645 tot aan zijn dood in juli 1679. Door hem kwam in het jaar 1656 de confrérie van Sint-Jan tot stand. Sedert de 17de eeuw komt men naar Kachtem op de bedevaart.
De geschiedenis van de confrérie, gewijd aan Sint-Jan de Doper in Kachtem, is allicht moeilijk volledig te achterhalen.  

De recente geschiedenis dan maar…

Het huidige ledenboek is in 1992 gestart. De woonplaats van de ingeschrevenen toont aan dat niet enkel mensen uit Kachtem zich hiervoor inschrijven. Gemeenten als Rumbeke, Ardooie, Izegem, Emelgem… maar ook Tremelo, Diksmuide, Erpe-mere komen er in voor.

Inschrijven in de confrérie is mogelijk voor 1 jaar, 5 en 10 jaar of voor het leven. Dit gebeurt meestal tijdens de noveen van Kachtem Ommegang, die aanvangt op 23 juni met de openingsmis.
Via het contactformulier op de website is het ook mogelijk om je in te schrijven in de confrérie.

De bijdrage voor 1 jaar is 1 €, die voor het leven 20 €.
Voornaam, familienaam en woonplaats worden in het boek genoteerd. De lijst wordt nadien ook digitaal opgemaakt.
De ingeschreven dienen een godvruchtig doel… opbrengsten worden opgenomen in de werkingsmiddelen van de werkgroep van de Sint-Jansverering.

Glasraam_doopsel
Glasraam doopsel