Borstbeeld Sint-Jan de doper
Sint-Jan de Doper

Sint-Jansverering te Kachtem

De verering van Sint-Jan de Doper bestaat reeds meer dan 1000 Jaar. In de jaren 1600 werd de verering zeer groot. Paus Alexander VII kende daarom in 1658, in een speciale bul* aflaten** aan Kachtem toe. Zo wordt Kachtem vanaf de 17de eeuw belangrijk voor zijn Sint-Jansbedevaart. De plaatsen waar Sint-Jan wordt vereerd liggen vaak bij water, omdat Sint-Jan of Johannes de Doper Jezus doopte in de Jordaan. Kachtem ligt aan de Mandel en werd zo een Sint-Jansparochie waar Sint-Jan wordt vereerd.

(*) Een bul is een officieel document van pausen, vorsten en universiteiten. Het woord bul komt van het Latijnse bulla, het loden (soms gouden) zegel aan pauselijke oorkonden.

(**) Een aflaat (indulgentia in het Latijn) is de kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen (penitentie) voor zonden die reeds vergeven werden (canon 992). Het is een praktijk in de Katholieke Kerk die nauw verbonden is met het sacrament van de biecht.

Ommegang 

Een ommegang was oorspronkelijk een religieuze processie in de Zuidelijke Nederlanden. De naam betekent oorspronkelijk “(rond)om [de kerk of de stad] gaan” voor de verering van een heilige.
Bij bedevaartskerken, zoals in Kachtem, vindt men vaak een aangelegde ommegang met kapellen of staties waar men kan bidden bij de voornaamste gebeurtenissen uit het leven van de vereerde heilige; analoog hieraan noemt men ook een kruisweg met zijn veertien staties weleens een ommegang.
Bron: Wikipedia

De 7 staties in Kachtem, opgesteld rond de kerk, zijn gewijd aan geboorte, leven en dood van Johannes de Doper. De aanleg van de ‘ommegangsweg’ gebeurde door de stad Izegem in 1988. Het maken van de taferelen was ondermeer het werk van Rogier Verstraete en Geert Horré, naar de ontwerpen van Pierre Opsommer uit Schoten.

In 1991 was er de inwijding door Mgr. Laridon van 7 ommegangstaferelen uit het leven van St.-Jan de Doper.

Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper
Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper
Noveenkaarsen Sint-Jan de Doper
Noveenkaarsen Sint-Jan de Doper

Noveen Sint-Jan de Doper

Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst.
De kracht van gebed is herhaling.  
Het is de gewoonte om op de eerste dag een noveenkaars te ontsteken, dat is een kaars die negen dagen lang dag en nacht blijft branden.
Devotie is een term voor de verering van een specifieke heilige.
De heilige Johannes de Doper wordt aanbeden tegen o.a. hoofd- en keelpijn, flauwvallen en epilepsie, schorheid en stemverlies, krampen, koorts en rugpijn.